Parallels for ṚV, 1, 76.3.1

Text line: pra su viśvān rakṣaso dhakṣy agne bhavā yajñānām abhiśastipāvā /
no other annotations for this line