Parallels for ṚV, 1, 177.3.2

Text line: yuktvā vṛṣabhyāṃ vṛṣabha kṣitīnāṃ haribhyāṃ yāhi pravatopa madrik //
no other annotations for this line