Parallels for ṚV, 6, 23.3.2

Text line: kartā vīrāya suṣvaya u lokaṃ dātā vasu stuvate kīraye cit //
no other annotations for this line