Parallels for AVŚ, 8, 1.11.2

Text line: vaiśvānaro rakṣatu jātavedā divyas tvā mā pra dhāg vidyutā saha //
no other annotations for this line