Parallels for AvŚat, 14.2.1

Text line: atrāntare nāsti kiṃcid buddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam avijñātam /
no other annotations for this line