Parallels for ASāh, 1.8.9

Text line: tatkasya hetoḥ sacedrūpe tiṣṭhati rūpābhisaṃskāre carati na carati prajñāpāramitāyām /
no other annotations for this line