Parallels for ASāh, 1.8.11

Text line: sacedvijñāne tiṣṭhati vijñānābhisaṃskāre carati na carati prajñāpāramitāyām /
no other annotations for this line