Parallels for ASāh, 1.8.13

Text line: aparipūryamāṇaḥ prajñāpāramitāṃ na niryāsyati sarvajñatāyām aparigṛhītaṃ parigṛhṇan /
no other annotations for this line