Parallels for ASāh, 1.8.25

Text line: tatra hi śreṇikaḥ parivrājakaḥ sarvajñajñāne adhimucya śraddhānusārī prādeśikena jñānenāvatīrṇaḥ /
no other annotations for this line