Parallels for ASāh, 1.11.5

Text line: prajñāpāramitaiva āyuṣman śāriputra virahitā prajñāpāramitāsvabhāvena /
no other annotations for this line