Parallels for ASāh, 1.16.4

Text line: tatkasya hetorna jānāti na saṃjānīte avidyamānatvena tasya samādhestaṃ samādhiṃ na jānāti na saṃjānīte /
no other annotations for this line