Parallels for ASāh, 1.16.9

Text line: tatkasya hetoḥ evaṃ hi śikṣamāṇo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ śikṣate //
no other annotations for this line