Parallels for ASāh, 1.18.12

Text line: yathābhūtaṃ mārgam ajānanto 'paśyanto na niryānti traidhātukāt na budhyante bhūtakoṭim /
no other annotations for this line