Parallels for AB, 4, 20.27.0

Text line: indrasyeva rātim ājohuvānāḥ svastaya iti svastitām evāśāste //
no other annotations for this line