Parallels for LalVis, 7.21.1

Text line: upaviśati yadā sā māya siṃhāsanāgre pracalita trisahasrā medinī ṣaḍvikāram /
no other annotations for this line