Parallels for AVŚ, 15, 4.1.3

Text line: vāsantāv enaṃ māsau prācyā diśo gopāyato bṛhac ca rathantaraṃ cānutiṣṭhato ya evaṃ veda //
no other annotations for this line