Parallels for AVŚ, 15, 4.2.2

Text line: graiṣmau māsau goptārāv akurvan yajñāyajñiyaṃ ca vāmadevyaṃ cānuṣṭhātārau /
no other annotations for this line