Parallels for AVŚ, 15, 4.3.2

Text line: vārṣikau māsau goptārāv akurvan vairūpaṃ ca vairājaṃ cānuṣṭhātārau /
no other annotations for this line