Parallels for AVŚ, 15, 4.3.3

Text line: vārṣikāv enaṃ māsau pratīcyā diśo gopāyato vairūpaṃ ca vairājaṃ cānutiṣṭhato ya evaṃ veda //
no other annotations for this line