Parallels for AVŚ, 15, 4.5.3

Text line: haimanāv enaṃ māsau dhruvāyā diśo gopāyato bhūmiś cāgniś cānutiṣṭhato ya evaṃ veda //
no other annotations for this line