Parallels for AVŚ, 15, 10.2.0

Text line: śreyāṃsam enam ātmano mānayet tathā kṣatrāya nāvṛścate tathā rāṣṭrāya nāvṛścate //
no other annotations for this line