Parallels for AB, 4, 11.13.0

Text line: yad u triṣṭubhaṃ triḥ śaṃsati sā sarvāṇi chandāṃsy abhyāptā tena bṛhatīṃ nātiśaṃsati //
no other annotations for this line