Parallels for Divyāv, 19.539.1

Text line: śakrasya devendrasyādhastāt jñānadarśanaṃ pravartate //
no other annotations for this line