Parallels for AVP, 1, 13.4.3

Text line: tayā tvaṃ jīva śaradaḥ suvarcā mā ta ā susrod bhiṣajas te akran //
no other annotations for this line