Parallels for AB, 2, 18.3.0

Text line: paccho 'nūcyaḥ prātaranuvākaś catuṣpādā vai paśavaḥ paśūnām avaruddhyai //
no other annotations for this line