Parallels for AB, 5, 28.7.0

Text line: agnaye vā eṣa sāyamāhutyāśvinam upākaroti tad vāk pratigṛṇāti vāg vāg iti //
no other annotations for this line