Parallels for AB, 6, 3.8.0

Text line: upāṃśu pātnīvatasyāgnīdhro yajati reto vai pātnīvata upāṃśv iva vai retasaḥ siktiḥ //
no other annotations for this line