Parallels for AB, 2, 9.11.0

Text line: iᄆām upahvayate paśavo vā iᄆā paśūn eva tad upahvayate paśūn yajamāne dadhāti //
no other annotations for this line