Parallels for AB, 2, 23.5.0

Text line: tat tan nādṛtyam aindrā vā ete sarve nirupyante yad anusavanam puroᄆāśās tasmāt tān ekādaśakapālān eva nirvapet //
no other annotations for this line