Parallels for LalVis, 14.54.2

Text line: devā kiṃ mi bhaviṣyate khalu bhaṇā supināntarāṇīdṛśā bhrāntā me smṛti no ca paśyami punaḥ śokārditaṃ me manaḥ //
no other annotations for this line