Parallels for LalVis, 14.57.2

Text line: kṣipraṃ gope kleśajālaṃ chinitvā dṛṣṭījālaṃ uddharī saṃskṛtātaḥ //
no other annotations for this line