Parallels for BaudhŚS, 10, 23.27.0

Text line: śvetam aśvam abhimṛśyāntaḥśarkaram imām upadadhāti prajāpatis tvā sādayatu tayā devatayāṅgirasvad dhruvā sīdeti //
no other annotations for this line