Parallels for AB, 6, 34.5.0

Text line: yadi tv asmād apojjigāṃsed yajñenāsmād apodiyāt yadi yadi tv ayājyaḥ svayam apoditaṃ tasmāt //
no other annotations for this line