Parallels for JB, 1, 67.18.0

Text line: atirikto vai ṣoḍaśī stotrāṇām atirikto 'śvataraḥ paśūnām //
no other annotations for this line