Parallels for Divyāv, 9.80.0

Text line: upasaṃkramya bhagavataḥ purastāt pradīpaṃ sthāpayitvā pādau śirasā vanditvā niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya //
no other annotations for this line