Parallels for JB, 1, 96.23.0

Text line: atha ha vai sa eva devaḥ so 'martyo yasya vīrasya sato vīro vīryavān ājāyate //
no other annotations for this line