Parallels for JB, 1, 151.9.0

Text line: tāv akāmayetām ud ita iyāva gātuṃ nāthaṃ vindevahi sam ayaṃ kumāro jīved iti //
no other annotations for this line