Parallels for JB, 1, 152.8.0

Text line: tato vai sa teṣāṃ sapta saptaikāhani grāmyāṇāṃ paśūnām ahan //
no other annotations for this line