Parallels for JB, 1, 173.24.0

Text line: tad āhur ā vā etat patny udgātuḥ prajāṃ datte yad vigīte sāman saṃkhyāpayantīti //
no other annotations for this line