Parallels for JB, 1, 239.1.0

Text line: taṃ vasavo gāyatryā chandasā gāyatreṇa sāmnā prātassavanenāstuvan //
no other annotations for this line