Parallels for JB, 1, 276.9.0

Text line: tān yad anuṣṭubhānupratipadyante vāg vā anuṣṭub vāg u vai vācayitrī vācā vā āha prehi jayābhikrāma māpakramīr iti //
no other annotations for this line