Parallels for ĀpŚS, 7, 16.7.10

Text line: agṛbhītāḥ paśavaḥ santu sarva ity uktvā parāṅ āvartate yajamānaḥ /
no other annotations for this line