Parallels for KātyŚS, 15, 3.12.0

Text line: raudro yajamānasyākṣāvāpagovikartagṛhebhyo gavedhukānām //
no other annotations for this line