Parallels for ĀpŚS, 7, 22.1.0

Text line: paśupuroḍāśasya pātrasaṃsādanādi karma pratipadyate //
no other annotations for this line