Parallels for ĀpŚS, 18, 21.1.1

Text line: śvo bhūte pātrasaṃsādanakāle daśa camasān adhikān prayunakti //
no other annotations for this line