Parallels for ĀpŚS, 22, 25.12.0

Text line: tasyāḥ purastāt sviṣṭakṛto 'ṣāḍhaṃ yutsu pṛtanāsu paprim iti saumyarcādbhir abhiṣiñcati //
no other annotations for this line