Parallels for ĀpŚS, 22, 25.15.0

Text line: yat kiṃca rājasūyam anuttaravedikaṃ tat sarvaṃ bhavati //
no other annotations for this line