Parallels for GB, 1, 3, 22.1.0

Text line: agnihotraṃ ca mā paurṇamāsaś ca yajñaḥ purastāt pratyañcam ubhau kāmaprau bhūtvā kṣityā sahāviśatām //
no other annotations for this line