Parallels for SDhPS, 2.89.2

Text line: ekakṛtyena śāriputra ekakaraṇīyena tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loka utpadyate mahākṛtyena mahākaraṇīyena //
no other annotations for this line