Parallels for SDhPS, 2.155.1

Text line: upāyakauśalya mamaivarūpaṃ yat trīṇi yānānyupadarśayāmi /
no other annotations for this line